KIDSMAS CELEBRATION

The Results for SING to the KING Competition

KIDSMAS KONDATTAM : TAMIL

⭐ Nathan,Aaron, Muscat

⭐⭐ V.J.Jervik Paul, Chengalpattu

⭐⭐⭐ S. Jerusha Catherne, Ooty

Natalie Glebova, Chennai

J. Beryl Mahima, Mumbai

M. Anlin Jeba Anshula, Karungal

R. Steffi Nisha, Mumbai

D. Shanlina Abigail, Madurai

B.Roshan Wesley, Chennai

S.Rachel Esther, Coimbatore

J.Abraham Josh Varshit, Chennai

S.Jenifer, Chennai

Jenita Michelle, Chennai

Genis Glady, Tirunelveli

V. Damarish Shiphrah, Idayankudi

J. Mithul Raj, Namakal

G. Shiron Ansi, Madurai

S. Chris Jebin, Trichy

KIDSMAS MAHOTSAV : HINDI

⭐ Smiriti Darjee, Kolkata
⭐⭐ A. Adlyn Jasper, Bombay
⭐⭐⭐ Sharon Jesse, India
R. Clara Betty, Chennai
L. Beatrice Jerzil, Bangalore
Sharon Iwin, Abudhabi
B. Carol, Bangalore
Eric, Abudhabi
Richard , Rachel, Kovai
J. Bernice Evangeline, Perambur
Jovilah JS, Pondicherry
S. Shekinah Glory, Mysore
W.Frejin, Salem
E.Delisha, Chennai
B.Christlin Johanna, Chennai
D.Beryl, Delhi
Praislyn Christy, Bihar
B Naveena Keerthi, Attur, Tamil Nadu